Home Ethereum (ETH) Bản cập nhật Ethereum 2.0 sẽ giải quyết được vấn đề phí gas cao?