Home Sàn giao dịch Cơ chế đốt coin của CET (CoinEx Token) và ứng dụng trong tương lai