Home Ethereum (ETH) Ethereum 2.0 có vực dậy được thị trường tiền mã hóa?