Home Near (NEAR) NEAR công bố gói tài trợ $800M hỗ trợ phát triển hệ sinh thái