Home Ethereum (ETH) Hashflow (HFT) là gì? Phân tích cơ bản các thông số của dự án