Home Cosmos (ATOM) KYVE, Giải pháp Hồ dữ liệu Web3, chuyển sang Cosmos để khởi chạy Giải pháp Lớp 1 có thể mở rộng và hợp lý hóa