MEV (Miner-Extractable Value) là gì?

Với nhiều anh em quan tâm đến mạng lưới Ethereum, chắc hẳn đã vài lần lướt qua khái niệm MEV (Miners-Extractable Value). Tuy nhiên, khái niệm này vẫn khá khó hiểu và xa lạ vì nó vẫn thiên khá nhiều về mặt hạ tầng. Do … Continue reading MEV (Miner-Extractable Value) là gì?