Home Cosmos (ATOM) Neutron hoàn thành vòng gọi vốn 10 triệu USD với sự góp mặt của Binance Labs