Home Tin tức Crypto Phí gas trên mạng Ethereum giảm xuống mức thấp kỷ lục do suy giảm nhu cầu sử dụng mạng lưới