Home Solana (SOL) Synthetify (SNY) là gì? Hướng dẫn tham gia IDO Synthetify trên Raydium AcceleRaytor