Home Tin tức Crypto Telegram lại thu hút được 850 triệu USD trong đợt gọi vốn thứ 2