Home Ethereum (ETH) The Merge: Top 5 hiểu lầm về bản nâng cấp được mong đợi của Ethereum