Home Phân tích thị trường Thống kê mức độ chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2021: Tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử trên toàn thế giới tăng hơn 880%, Việt Nam dẫn đầu và nhiều con số thú vị khác